google-site-verification=C--tNFWCQbIDSemoY_CAM20VyZtKdNSGnhsdcgWngzA

Chính sách giá và tài chính

FORESTER 2.0i-L TIÊU CHUẨN

FORESTER 2.0i-L TIÊU CHUẨN

Giá niêm yết: 1.128.000.000 VND

Giá ưu đãi: Chỉ từ 969.000.000 VNĐ

Thông số các phiên bản

FORESTER 2.0i-S

FORESTER 2.0i-S

Giá niêm yết: 1.218.000.000 VNĐ

Giái ưu đãi: 1.119.000.000 VNĐ

Thông số các phiên bản

FORESTER 2.0i-S EYESIGHT

FORESTER 2.0i-S EYESIGHT

Giá niêm yết: 1.288.000.000 VNĐ

Gía ưu đãi: Chỉ từ 1.229.000.000 VNĐ

Thông số các phiên bản

10.8671584,106.6391435
HOTLINE Q1
HOTLINE Q2
HOTLINE DỊCH VỤ